Néhány megható történetet szeretnék bemutatni, ami még az emberek számára is tanulsásos lehet.

                            A kedves nővér

Egy hölgy cukorbetegségben szenvedett.                                            

Amikor gyermekei felnőttek, és többet voltak távol otthonról, a férje pedig

dolgozott, többször maradt egyedül. Ilyenkor valamivel többet evett, hogy

megelőzze a cukorbetegséggel járó problémákat. Sajnos ez nem minden esetben

segített. Egy éjszaka mélyen aludt, amikor rohama lett. Egy súlyos roham kómát,

vagy akár halált is okozhat. Andora, a macskája behúzott körmű mancsával az 

arcát kezdte pofozni, és a fejével addig bökdöste, amíg eléggé felébredt ahhoz,

hogy felismerje a hejzetét. Gyönyörű macskája ezt követően számos alkalommal

mentette meg az életét. Családja távollétében ő volt az, aki figyelte őt, s

azonnal reagált a rosszullét legapróbb jeleire. Tizennyolc esztendeig vállalta

mellette a kedves nővér szerepét. Sajnos ő eltávozott tőlünk, de emléke örökké

élni fog.

                                               Margo Meyer         

                            

                              Az életmentő

Az állatmenhelyen tíz hónapos korában fogadták örökbe a gyonyörű, zöld szemű

és puha, szürke bundájú Priscillát. Ő volt a legokosabb macska, amelyet valaha

láttak. Amikor nem találták a lakásban, akkor valamelyik nyitott ajtó mögül

kukucskált ki, figyelte hiábavaló keresgélésüket.

Egyszer megállt a lakásuk ajtajával szemben, és két  napon keresztül szünet

nélkül éjjel-nappal nyávogott. A házaspár hiába nézett ki az ajtón, semmi 

szokatlant nem láttak. Végül arra a gondolatra jutottak, hogy kopogtatnak a 

folyosó túlsó oldalán, éppen velük szemben lakó idősebb szomszédunk ajtaján. 

Nem kaptak választ. Odahívták a gondnokot, aki kinyitotta az ajtót. Az idős

asszony törött csípővel feküdt a fürdőkádjában, megmozdulni sem tudott. Már

két napja hevert tehetetlenül. Korházba szállították és meggyógyították.

Priscilla boldog volt,hogy segíthetett. Visszament a nyitott ajtó mögötti

őrhelyére, és figyelte gazdái hiábavaló keresgélését.

                            Harry és Jeanne Bergman                              


Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!